Minde IL

Utstyr og reiser

Utstyr og reiser

Alle lag i Minde IL skal ha egnet utstyr til god og allsidig treningsaktivitet. Lagene er ansvarlig for å merke og ta vare på alt lagutstyr og hindre svinn.
 
Alle ønsker om utstyr sendes post@minde-il.no. Ønsker bør sendes i god tid da vi av praktiske og økonomiske hensyn ønsker å gjøre samlede innkjøp for flere lag. Materialforvalter vil vurdere behovet og stå for innkjøp evt. svare tilbake om ønsket ikke kan innfris. Han vil føre liste med hva som utleveres hvert lag.
 
Alt utstyr som kjøpes av Minde IL er Minde IL sin eiendom. Det innbærer at spillertrøyer ikke er personlige og skal således ikke påtrykkes navn. Alle lag skal samle inn alle drakter ved sesongslutt for å hindre at spillere som slutter ikke leverer inn drakten sin.
 
Hvert lag skal ha følgende utstyr:
  • 1 spillertrøye og shorts pr spiller
  • 1 keepertrøye pr lag
  • 2 par keeperhansker pr lag
  • 1-2 fløyter pr lag
  • Minde IL dekker dommerutstyr for aktive dommere
 
På Paradis og er det baller, hatter og vester i boden/tilhenger. Dette fellesutstyret må alle ta godt vare på. Etter hver trening må en voksen påse at spillerne har ryddet opp og lagt utstyr på plass.
 
Det forventes at svinn holdes på et minimalt nivå. Som et tiltak for å øke ansvarsfølelsen og felleskapsfølelsen i laget, samt å redusere svinn, oppfordres alle lag til å innføre en regel om at alle spillere samler utstyr etter trening og at ingen får gå hjem før alt utstyr er talt opp.
 
Minde IL dekker følgende utgifter til kamper og reiser:
Minde IL dekker dommerutgifter ved hjemmekamper, og fergeutgifter ved bortekamper. Bilag leveres fortløpende til økonomiansvarlig i klubben og senest innen første uke i november.
 

Minde IL dekker ikke følgende utgifter:
  • Sokker, overtrekksdress
  • Utgifter til kjøregodtgjørelse. Det forventes at utgiftene fordeles internt i lagene
  • Medisinsk behandling - merk avtale med Trigo fitness
  • Årsavslutningsarrangement
  • Utgifter til dommere opp til 12 år utover egne satser
 
Alle lag oppfordres til å ha en lagkasse for å dekke utgifter internt i laget.
 
Vedtatt av styret høsten 2007 - revidert høsten 2013
 

 


 
 

Minde Idrettslag

Brennhaugen 27

5231 Paradis

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift