Minde IL

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler utarbeidet av Norges Fotballforbund.

 • Møt frem til trening og kamp – barna ønsker det!
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare ditt barn.
 • Respekter treners, hjelpetrener og lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke deres
 • avgjørelser.
 • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommeravgjørelser.
 • Hjelp ditt barn til å tåle seier og tap.
 • Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet. La gjerne barnet uoppfordret fortelle om sin opplevelse, da kommer gjerne positive og litt mindre positive tanker og opplevelser best frem. Send gjerne feedback til styret, sportslig leder på ditt aldersnivå, det kan være viktig for å hjelpe oss til å bli bedre.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør – den trenger din hjelp.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du selv!
 • Du er i likhet med trener, hjelpetrener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna.

 

 

Minde Idrettslag

Brennhaugen 27

5231 Paradis

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift