Minde IL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Minde IL.
 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
I Minde IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige (nedre grense 15 år) som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
 
 

Innhenting av Politiattest steg for steg
Steg 1
Minde IL skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema og gi dette til søkeren. Bekreftelse får du ved å kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt nederst.

I bekreftelsen skal Minde IL blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

 • Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 • Politiregisterforskriften § 34-13.  For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

>> Bekreftelse på formål med politiattest (Politiet)

Steg 2
Neste steg er at søkeren selv må søke om attest.

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du gjør det:

 1. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 2. Fyll inn e-postadresse og telefonnummer under ”kontaktinformasjon”. Velg frivillige organisasjoner som formål under både ”kategori” og ”formål.”
 3. Under ”legg ved bekreftelse av formål” legger du deretter ved dokumentet du har fått fra Minde IL i steg 1. Bekreftelsen kan scannes eller taes bilde av så lenge den har docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff eller tif som filformat og er under 4MB.
 4. Send deretter din søknad.

>> Elektronisk søknad om politiattest (Politiet)

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på circa to uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Minde IL.

Steg 4
Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. Minde IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknad per post
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk kan du sende inn søknad om politiattest per post. For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte. Både bekreftelse på formål samt kopi av legitimasjon skal legges ved søknaden. Søknaden sendes deretter til følgende adresse:

 • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 VARDØ

>> Søknad om politiattest per post (Politiet)

 

Kontaktperson for Politiattest

Oddvar Lotsberg

Mobil: 48101436

oddvalo@statoil.com

Alternativ:

Bibbi Eirsæthagen
 
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 

>> Bekreftelse på formål med politiattest (Politiet)
>> Elektronisk søknad om politiattest (Politiet)
>> Søknad om politiattest per post (Politiet)

Minde Idrettslag

Brennhaugen 27

5231 Paradis

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift